Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Напрямки виховної роботи

Виховання – найбільш важлива і найбільш суперечлива сфера педагогічної діяльності на сучасному етапі.

Завданням виховання є створення необхідних умов, за яких може розвинутися активний громадянин сучасного суспільства, що добре знає себе, вміє правильно використовувати власний потенціал, здатний створити ситуацію успіху, розробити й реалізувати власний життєвий проект.

У виховній роботі ми активно використовуємо інтерактивні технології.

Інтерактивна технологія має свої закономірності та особливості, а саме:

- відбувається за умов постійної активної взаємодії учнів і педагога

- педагог-виступає в ролі організатора процесу виховання, лідера групи

- застосування методів, спільного вирішення проблем шляхом

моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор.

 

Кредо інтерактивного виховання:
Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю.
Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.
Коли чую, бачу, обговорюю й роблю – я набуваю навичок.
Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

На сучасному етапі використання інтерактивних технологій у виховному процесі сприяє формуванню освіченої, високоморальної духовно багатої людини з широким кругозором, що здатна самореалізуватися в умовах складного і стрімкого розвитку громадянського суспільства.

Дані технології розвивають критичне мислення учнів, їхню культуру полеміки й самопрезинтації, здібності самостійного аналізу, виховують толерантне ставлення до іншої думки, повагу до національних традицій.

Критичне мислення – один із способів інтелектуальної діяльності людини.

Критичне мислення включає:

- готовність формувати власну, незалежну точку зору та вміння виявити повагу до поглядів інших людей, брати на себе відповідальність за свої дії
- оцінювати нову інформацію
- вміння просіювати інформацію
- сприйняття ідей та аналіз і висновки з них
Людина, що мислить критично, менше піддається впливові та має більш захищену систему поглядів.

Критично мислячій людині необхідні такі дослідницькі навички: спостерігати, описувати, порівнювати, визначати, асоціювати, узагальнювати, прогнозувати, застосовувати.

Для того, щоб учень міг скористатися своїми можливостями критичного мислення, йому потрібно розвивати важливі якості:
готовність до планування, гнучкість, наполегливість, готовність виправляти свої помилки, усвідомлення, пошук компромісних рішень.